Stabilgrus


{{amount}}

Stabilgrus er betegnelsen for en type af grus, man lægger for at jorden kan bære f.eks. terasser, indkørsler eller fliser. Man danner altså et såkaldt bærelag, der skaber ballast, så bæreevnen forbedres. Alt efter sit projekt, lægger man ofte under dette lag et lag med bundsikringsgrus - især hvis grunden er eller har været meget mudret, hvilket f.eks. tit et tilfældet ved nybyggeri, når byggemændene er færdige. Ideen er, at vand, mudder osv. ikke skal trænge op i det øverste lag.

Se udvalget her, og ved at klikke på hvert enkelt produkt kan du læse mere om, hvad vi anbefaler hver type til.