Tilbud
ALFIX PLANEMIX 60 20KG

ALFIX PLANEMIX 60 20KG

167,86 DKK 229,95 DKK
(inkl. moms)

Model/Varenr.: 1338820
Lagerstatus: Varen leveres indenfor 3-4 hverdage - (Ordredeadline kl. 12)
stk.
PlaneMix 60.

Selvudflydende fiberforstærket afretningsmasse

• Til beton, eksisterende fliser og træ
• Til faldopbygning og planering af undergulve
• Indendørs anvendelse i tørre og våde rum
• Hurtighærdende
• Ideel til opbygning af ensidigt fald
mod designafløb
• Velegnet til indstøbning af gulvvarme
• Lagtykkelser fra 5 - 60 mm
Produkt

Gråt hurtighærdende, cementbaseret og kunststofforstærket pulver.
Kan udlægges manuelt eller med pumpe.

Forbrug

Ca. 1,7 kg/m² pr. mm lagtykkelse.

Emballage

20 kg plastlaminerede papirposer.

Underlag

Undergulve af beton med max. fugtighed på 95% RF og
sammenhængsstyrken skal være mindst 1 N/mm².
Keramiske fliser, terrazzo og træ.
For nærmere information, kontakt vores Service-tekniske afdeling.

Forbehandling

Underlaget skal være bæredygtigt og rengjort for støv, fedt og overfladeslam. Afrensning af fedt og sæberester foretages med Alfix Grundrens.
Overfladeslam afslibes, og underlaget støvsuges.
Glatte overflader matteres.
Alle underlag primes med Alfix PlaneMixPrimer. Rumtemperaturen bør ikke være lavere end +10º C. Primeren skal være tør inden videre behandling.
Spartling bør udføres senest 24 timer efter påføring af PlaneMixPrimer.
Anvend selvklæbende skumlister som begrænsning ved døre, gulvafløb mv.
Spartelmassen må ikke få vedhæftning til vægge. Ved lagtykkelser større end ca. 5 mm monteres selvklæbende kantbånd.
Hvis afretning udføres i flere lag, skal der primes før hvert nyt lag.

Brugsanvisning

Opblanding foretages med 3,2- 4,0 liter rent, koldt vand pr. 20 kg pose. Hæld vandet i en ren beholder, og drys pulveret i under kraftig omrøring til en klumpfri masse.
Anvend eventuelt blandekar med mixer til oprøring af flere poser ad gangen. Blandetiden er ca. 2 minutter med boremaskine og blandekrog.
Alfix PlaneMix 60 hældes eller pumpes ud på undergulvet og fordeles med en glat eller tandet spartel.
Faldopbygning: Anvend ca. 3,2 liter rent, koldt vand pr. 20 kg pose. Afretningsmassen udlægges fra gulvets forventede højeste punkt og ned mod gulvafløbet. Efter ca. 20 minutter trækkes afretningsmassen væk fra gulvafløbet, indtil det ønskede fald opnås.

Min. lagtykkelse på betonunderlag: 5 mm.
Min. lagtykkelse på træunderlag: 12 mm.

Bemærk!
Der må ikke tilsættes yderligere vand til spartelmasse, som er begyndt at afbinde/hærde.
Vær opmærksom på, at højere blandevandstemperatur afkorter, og lavere temperatur forlænger anvendelsestiden.
Overdosering af vand vil medføre reduceret styrke og give slamdannelse.
Spartellag beskyttes mod træk, sol- og varmepåvirkning.
Anbrudt emballage lukkes tæt efter brug og bør anvendes snarest derefter.

Belægning
Før belægning skal den relative fugtighed kendes og være afstemt til den aktuelle belægningstype. Udtørring afhænger af bl.a. temperatur, fugtighed og ventilation samt af den underliggende konstruktion.
Vandtætning: I vådområder skal der altid udføres membran oven på afretningsmassen.
Fliselægning: 24 timer ved +20ºC.
Tætte belægninger: Retningsgivende tørretid 2-3 døgn
Mærkning

LOKALIRRITERENDE.
MAL-kode: 00-4 (1993).

Rengøring

Rester af Alfix PlaneMix 60 på værktøj mv. fjernes med vand inden afbinding. Cementbaserede produkter hærder under vand, skyl derfor aldrig rester ud i kloaksystemet.

Afprøvninger
EMICODE test defineret af GEV, Gemeinschaft Emissionkontrollierte Verlegestoff.
Henvisninger

Spartelmasser - Plane underlag med Alfix
Vådrum - Vandtætning med Alfix

Produktinfo for:
• Alfix Grundrens
• Alfix PlaneMixPrimer
• Tilbehør til Alfix Spartelmasse.
Sikkerhedsdatablad

I tvivlstilfælde, kontakt vores Service-tekniske afdeling.

Tekniske data
Arbejdstemperatur

+10°C - +25°C

Densitet

2,1 kg/liter oprørt med vand

Flydeevne EN-12706

Ca. 100-110 mm

Anvendelsestid

Ca. 20 - 40 minutter ved +20°C

Gangbar

Efter 3 timer ved +20°C

FliselægningEfter 24 timer ved +20°C
Fuldt belastbarEfter 7 døgn ved +20°C

Trykstyrke

30 - 40 N/mm²

Lagring

Min. 6 måneder. i uåbnet emballage.