Tilbud
ALFIX COMBIQUICKFIX 20KG

ALFIX COMBIQUICKFIX 20KG

335,36 DKK 429,95 DKK
(inkl. moms)

Model/Varenr.: 1470602
Lagerstatus: Varen leveres indenfor 3-4 hverdage - (Ordredeadline kl. 12)
stk.

ALFIX COMBIQUICKFIX 20KG

Hurtighærdende fleksibel fliseklæber

• Til fliser, klinker, natursten, storformat- og porcellanatofliser
• Til opretning af ujævnheder og opbygning af fald
• Inden- og udendørs anvendelse
• Gangbar/fugning efter 3 timer
• Lang åbentid
• Smidig konsistens
• Velegnet til gulvvarme
• Lagtykkelser fra 2 - 10 mm

Produkt

Gråt hurtighærdende cementbaseret, kunststofforstærket pulver.

Forbrug
TandstørrelseKg pr. m²
6 x 6 mmca. 1,8
8 x 8 mmca. 2,4
10 x 10 mmca. 3,1
12 x 12 mmca. 3,7
Til opretning/spartling ca. 1,2 kg pr. mm lagtykkelse
Emballage

5 kg og 20 kg plastlaminerede papirposer.

Underlag

Puds, murværk og porebeton.
Betonafretningslag med og uden opvarmning, retningsgivende alder 14 døgn.
Letklinkerbetonelementer max. fugtindhold på 8 %.
Gulve med cementbaseret spartelmasse.
Anhydritgulve max. 0,5 % restfugt.
Pladsstøbt beton og betonelementer ældre end 2 måneder.
Gipskartonplader, fibergipsplader, kalciumsilikatplader.
Eksisterende flisebeklædninger, terrazzo.
Vinyl og maling på beton.

Underlag af gips, eksisterende fliser, vinyl og maling er normalt ikke egnet udendørs eller til områder med stor vandpåvirkning.

Forbehandling

Underlaget skal være bæredygtigt, rengjort for støv, fedt og overfladeslam, samt fri for udblomstringer og gennemgående revner. Afrensning af fedt og sæberester foretages med Alfix Grundrens. Kontrollér, at eventuel maling er fastsiddende og ikke afsmittende. Vinyl og maling slibes/matteres med egnet sandpapir og påføres et tyndt kontaktlag af Alfix CombiQuickFix.
Opretning af ujævnheder op til 10 mm kan foretages med Alfix CombiQuickFix.
Stærkt sugende underlag indendørs, f.eks. ubehandlet porebeton, gipsplader, gipspuds, kalciumsilikatplader og anhydritgulve primes med Alfix Primer eller Alfix PlaneMixPrimer.
Udvendigt tyndgrundes sugende underlag med Alfix CombiQuickFix.

Brugsanvisning

Oprøringen foretages med 0,25 liter rent koldt vand pr. kg pulver, svarende til 5,0 liter pr. 20 kg pose.
Alfix CombiQuickFix trækkes på underlaget med tandspartel, først med den glatte side, derefter trækkes igennem med tandsiden.
Fliserne presses/vrides på plads i den fugtige klæber, normalt indenfor ca.30 minutter.
Kontrollér, at flisens bagside er dækket.
Ved fliser større end 60 x 60 cm trækkes klæber både på underlag og fliser, så bagsiden dækkes fuldstændig uden hulrum (Buttering-Floating metoden).
Ved udendørs anvendelse, f.eks. trapper og facader,
anvendes altid Buttering-Floating metoden.

Bemærk!
Visse storformatfliser og natursten kræver særlige forholdsregler.
Der må ikke tilsættes ekstra vand til klæber, som er begyndt at afbinde.
Vær opmærksom på, at højere blandevandstemperatur afkorter åben- og afbindingstiden.
Korrigering af fliser kan normalt foretages inden for 20-30 minutter efter montering, afhængig af underlagets og flisens sugeevne.
Eventuel gulvvarme skal være lukket.

Mærkning

LOKALIRRITERENDE.
MAL-kode: 00-4 (1993).

 
BrandklasseNPDFarlige stofferSe sikkerhedsdatablad på www.alfix.com
Vedhæftningsstyrke efter tørlagring≥ 0,5 N/mm²Vedhæftningsstyrke efter tørlagring≥ 1,0 N/mm²
Vedhæftningsstyrke efter varmelagring≥ 1,0 N/mm²Vedhæftningsstyrke efter vandlagring≥ 1,0 N/mm²
Vedhæftningsstyrke efter frost-tø lagring≥ 1,0 N/mm²  
Rengøring

Rester af Alfix CombiQuickFix på fliser og værktøj fjernes med vand inden afbinding. Cementbaserede produkter hærder under vand, skyl derfor aldrig rester ud i kloaksystemet.

Afprøvninger
DS/EN 12004 – DS/EN 12002
Henvisninger

Vådrum - Vandtætning med Alfix
Produktinfo for:
• Alfix Grundrens
• Alfix Primer
• Alfix PlaneMixPrimer
Sikkerhedsdatablad

I tvivlstilfælde, kontakt vores Service-tekniske afdeling.

Tekniske data
Arbejdstemperatur

+5°C - +30°C

Densitet

1,6 kg/liter oprørt med vand

Åbentid

Ca. 30 minutter

Anvendelsestid

Ca. 50 min. ved +20°C.

Gangbar/fugning

Efter 3 timer.

Fuldt belastbarEfter 7 døgn ved +20°C
Trækstyrke, beton1,0 - 2,0 N/mm²
Trykstyrke

15 - 25 N/mm²

Klassificering DS/EN 12004C2 FE S1
Lagring

Min. 6 måneder i uåbnet emballage.