ALFIX NORMALFIX 5KG GRÅ

ALFIX NORMALFIX 5KG GRÅ

Ring for pris

Model/Varenr.: 1589761
Lagerstatus: Varen leveres indenfor 3-4 hverdage - (Ordredeadline kl. 12)
NormalFix

Fliseklæber

• Til keramiske fliser og klinker
• Til montering af isoleringsplader og limning af
vægelementer og byggeblokke
• Inden- og udendørs anvendelse
• Smidig og let bearbejdelig
• Velegnet til svømmebassiner
• Velegnet til våde rum
• Lagtykkelse op til 5 mm
Produkt

Gråt cementbaseret, kunststofforstærket pulver.

Forbrug
TandstørrelseKg pr. m²
4 x 4 mmca. 1,2
6 x 6 mmca. 1,8
8 x 8 mmca. 2,5
10 x 10 mmca. 3,1
Emballage

5 kg og 20 kg plastlaminerede papirposer.

Underlag

Puds, murværk, porebetonbeton.
Betonafretningslag, retningsgivende alder 28 døgn.
Pladsstøbt beton og betonelementer, ældre end 6 måneder.

Underlag af gips, træ, eksisterende fliser, vinyl og maling er normalt ikke egnet udendørs eller til omårder med stor vandpåvirkning.

Forbehandling

Underlaget skal være bæredygtigt, rengjort for støv, fedt og cementslam. Fri for udblomstringer og gennemgående revner. Afrensning af fedt og sæberester foretages med Alfix Grundrens.
Opretning af ujævnheder op til 5 mm kan foretages med Alfix NormalFix.
Stærkt sugende underlag indendørs, f.eks. ubehandlet porebeton samt gipsplader, gipspuds, kalciumsilikatplader og anhydritgulve primes med Alfix Primer eller Alfix PlaneMixPrimer.
Udvendigt tyndgrundes sugende underlag med Alfix NormalFix.

Brugsanvisning

Oprøringen foretages med 0,3 liter rent koldt vand pr. kg pulver.
Alfix NormalFix trækkes på underlaget med tandspartel, først med den glatte side, derefter trækkes igennem med tandsiden.
Fliserne presses/vrides på plads i den fugtige klæber, normalt indenfor ca. 15 - 20 minutter. Ved mosaik kræves en kraftig fastbankning.
Kontrollér, at flisens bagside er dækket.
Ved udendørs anvendelse, f.eks. trapper og facader, uanset flisestørrelse, trækkes altid klæber både på underlag og fliser, så bagsiden dækkes fuldstændig uden hulrum (Buttering-Floating metoden).

Bemærk!
Visse storformatfliser og natursten kræver særlige forholdsregler.
Der må ikke tilsættes ekstra vand til klæber, som er begyndt at afbinde.
Vær opmærksom på, at højere blandevandstemperatur afkorter åben- og afbindingstiden.
Ved tilsætning af Alfix Flexbinder må påregnes en forlænget tørretid.
Korrigering af fliser kan normalt foretages inden for ca. 15 minutter
efter montering, afhængig af underlagets og flisens sugeevne.

Mærkning

LOKALIRRITERENDE.
MAL-kode: 00-4 (1993).

 
Alfix A/S
H.C. Ørsteds Vej 11-13
DK-6000 Kolding
alfix.com

04
Ydeevnedeklaration nr. 8
EN 12004:2007+A1:2012

Alfix NormalFix
Cementbaseret fliseklæber med forbedret åbentid.
Inden- og udendørs anvendelse.
BrandklasseNPDFarlige stofferSe sikkerhedsdatablad på www.alfix.com
Vedhæftningsstyrke efter tørlagring≥ 0,5 N/mm²Vedhæftningsstyrke efter varmelagring≥ 0,5 N/mm²
Vedhæftningsstyrke efter vandlagring≥ 0,5 N/mm²Vedhæftningsstyrke efter frost-tø lagring≥ 0,5 N/mm²
Rengøring

Rester af Alfix NormalFix på fliser og værktøj fjernes med vand inden afbinding. Cementbaserede produkter hærder under vand, skyl derfor aldrig rester ud i kloaksystemet.

Afprøvninger
DS/EN 12004
Andre underlag
Ved tilsætning af Alfix Flexbinder opnås en fleksibel klæber til anvendelse på nystøbt beton- og letklinkerbeton, træplader, plastlaminat, vinyl, glasfiber og stålplader.
Henvisninger

Vådrum - Vandtætning med Alfix
Produktinfo for:
· Alfix Grundrens
· Alfix Flexbinder
· Alfix Primer
· Alfix PlaneMixPrimer
Sikkerhedsdatablad

I tvivlstilfælde, kontakt vores Service-tekniske afdeling.

Tekniske data
Arbejdstemperatur

+5°C - +30°C

Densitet

1,7 kg/liter oprørt med vand

Åbentid

Ca. 20 minutter

Anvendelsestid

5 timer ved +20°C

Gangbar/fugning

Efter 24 – 48 timer.

Fuldt belastbarEfter 14 døgn ved +20°C
Trækstyrke, beton1,0 - 1,6 N/mm²

Trækstyrke, frost/tø

0,8 - 1,2 N/mm²

Klassificering DS/EN 12004C1 E
Lagring

Min. 12 mdr. i uåbnet emballage.