Tilbud
ALFIX COMBIFIX 20KG GRÅ

ALFIX COMBIFIX 20KG GRÅ

280,76 DKK 359,95 DKK
(inkl. moms)

Model/Varenr.: 1592865
Lagerstatus: Varen leveres indenfor 3-4 hverdage - (Ordredeadline kl. 12)
stk.

CombiFix

Fleksibel fliseklæber

• Til fliser, klinker, mosaik, natursten, storformat- og porcellanatofliser
• Inden- og udendørs anvendelse
• Opklæbning af isoleringsplader
• Hæfter på gamle fliser og vinyl
• Høj vedhæftnings- og forskydningsstyrke
• Godkendt til våde rum
• Velegnet til gulvvarme
• Lagtykkelse op til 5 mm


Produkt

Gråt cementbaseret, kunststofforstærket pulver

Forbrug
TandstørrelseKg pr. m²
4 x 4 mmca. 1,2
6 x 6 mmca. 1,8
8 x 8 mmca. 2,4
10 x 10 mmca. 3,0
Emballage

5 kg og 20 kg plastlaminerede papirposer.

Underlag

Puds, murværk og porebeton. Betonafretningslag med og uden opvarmning, retningsgivende alder 14 døgn.
Letklinkerbetonelementer max. fugtindhold på 8 %.
Gulve med cementbaseret spartelmasse. Anhydritgulve max. 0,5 % restfugt. Pladsstøbt beton og betonelementer ældre end 2 måneder. Vådrumsplader af cement. Polystyrenplader med cementfiberarmeret overflade. Gipspuds, vådrumsgips-, fibergipsplader, eksisterende flisebeklædninger, terrazzo, vinyl og maling på beton. Gips, fliser, vinyl og maling er kun egnet indendørs i tørre og våde rum.

Underlag af gips, træ, eksisterende fliser, vinyl og maling er normalt
ikke egnet udendørs eller til områder med stor vandpåvirkning.

Forbehandling

Underlaget skal være bæredygtigt, rengjort for støv, fedt og cementslam samt fri for udblomstringer og gennemgående revner. Afrensning af fedt og sæberester foretages med Alfix Grundrens. Kontrollér, at eventuel maling er fastsiddende og ikke afsmittende. Vinyl og maling slibes/matteres med egnet sandpapir og påføres et tyndt kontaktlag af Alfix CombiFix. Opretning af ujævnheder op til 5 mm kan foretages med Alfix CombiFix. Stærkt sugende underlag indendørs primes med Alfix VådrumsPrimer eller Alfix PlaneMixPrimer. Udvendigt tyndgrundes sugende underlag med Alfix CombiFix.

Brugsanvisning

Oprøringen foretages med ca. 0,25 liter rent koldt vand pr. kg pulver. Alfix CombiFix trækkes på underlaget med tandspartel, først med den glatte side, derefter trækkes igennem med tandsiden.
Fliserne presses/vrides på plads i den fugtige klæber, normalt indenfor 20 - 30 minutter. Ved mosaik kræves en kraftig fastbankning.
Kontrollér, at flisens bagside er dækket.
Ved udendørs anvendelse trækkes klæber både på underlag og fliser, så bagsiden dækkes helt.

Bemærk!
Visse storformatfliser og natursten kræver særlige forholdsregler. Der må ikke tilsættes ekstra vand til klæber, som er begyndt at afbinde. Vær opmærksom på, at højere blandevandstemperatur afkorter åben- og afbindingstiden. Korrigering af fliser kan foretages inden for ca. 20 minutter. Eventuel gulvvarme skal være lukket.

Mærkning

LOKALIRRITERENDE.
MAL-kode: 00-4 (1993).

 
BrandklasseNPDFarlige stofferSe sikkerhedsdatablad på www.alfix.com
Vedhæftningsstyrke efter tørlagring≥ 1,0 N/mm²Vedhæftningsstyrke efter varmelagring≥ 1,0 N/mm²
Vedhæftningsstyrke efter vandlagring≥ 1,0 N/mm²Vedhæftningsstyrke efter frost-tø lagring≥ 1,0 N/mm²
Rengøring

Rester af Alfix CombiFix på fliser og værktøj fjernes med vand inden afbinding.
Cementbaserede produkter hærder under vand, skyl derfor aldrig rester ud i kloaksystemet.

Afprøvninger
DS/EN 12004
EN 196
SP-metod 1910
Henvisninger

Vådrum - Vandtætning med Alfix
Produktinfo for:
• Alfix Grundrens
• Alfix Primer
• Alfix PlaneMixPrimer
Sikkerhedsdatablad


I tvivlstilfælde, kontakt vores Service-tekniske afdeling.

Tekniske data
Arbejdstemperatur

+5°C - +30°C

Densitet

1,6 kg/liter oprørt med vand

Åbentid

Ca. 30 minutter

Anvendelsestid

Ca. 5 timer ved +20°C

Gangbar/fugning

Efter 24 – 48 timer.

Fuldt belastbarEfter 14 døgn ved +20°C
Trækstyrke, beton1,2 - 2,2 N/mm²

Trækstyrke, vinyl

0,7 - 1,2 N/mm²

Klassificering DS/EN 12004C2 E
Lagring

Min. 12 måneder i uåbnet emballage.