Tilbud
ALFIX PROFIX EXTRA 20KG

ALFIX PROFIX EXTRA 20KG

Stykpris v/ 1 stk. 232,46 DKK 309,95 DKK
Stykpris v/ 40 stk. 199,95 DKK 309,95 DKK
(inkl. moms)

Vejl. udsalgspris 309,95 DKK (inkl. moms)

Model/Varenr.: 5352802
Lagerstatus: Varen leveres indenfor 3-4 hverdage - (Ordredeadline kl. 12)
stk.

Der går 40 stk. af dette produkt til en palle. I bliver faktureret for de paller der skal bruges.

ProFix

 

Fleksibel fliseklæber – Let

• Til fliser, klinker, mosaik og natursten
• Til storformat- og porcellanatofliser
• Inden- og udendørs anvendelse
• Rækkeevne som 25 kg traditionel fliseklæber
• Ekstra letflydende konsistens til gulve
• Hurtig styrkeudvikling
• Godkendt til våde rum
• Velegnet til gulvvarme
• Lagtykkelse op til 10 mm

 

Produkt

Lysegråt cementbaseret, kunststofforstærket pulver
med lette fyldstoffer.

Forbrug
Tandstørrelse Kg pr. m²
4 x 4 mm ca. 1,0
6 x 6 mm ca. 1,5
8 x 8 mm ca. 1,9
10 x 10 mm ca. 2,4
12 x 12 mm ca. 2,9
Til opretning/spartling 1,0 kg/mm
Emballage

20 kg plastlaminerede papirposer.

Underlag

Puds, murværk og porebeton.
Betonafretningslag med og uden opvarmning, retningsgivende alder 14 døgn.
Letklinkerbetonelementer max. fugtindhold på 8 %.
Cementbaseret spartelmasse.
Anhydritgulve max. 0,5 % restfugt.
Pladsstøbt beton og betonelementer ældre end 2 måneder.
Gipskartonplader, fibergipsplader, kalciumsilikatplader.
Eksisterende flisebeklædninger, terrazzo.
Vinyl og maling på beton.

Underlag af gips, træ, eksisterende fliser, vinyl og maling er normalt
ikke egnet udendørs eller til områder med stor vandpåvirkning.

Forbehandling

Underlaget skal være bæredygtigt og rengjort for støv, fedt og overfladeslam samt fri for udblomstringer og gennemgående revner. Afrensning af fedt og sæberester foretages med Alfix Grundrens. Kontrollér, at eventuel maling er fastsiddende og ikke afsmittende. Vinyl og maling slibes/matteres med egnet sandpapir og påføres et tyndt kontaktlag af Alfix ProFix.
Opretning af ujævnheder op til 10 mm kan foretages med Alfix ProFix.
Stærkt sugende underlag indendørs, f.eks. ubehandlet porebeton, gipsplader, gipspuds, kalciumsilikatplader og anhydritgulve, primes med Alfix Primer eller Alfix PlaneMixPrimer.
Udvendigt tyndgrundes sugende underlag med Alfix ProFix .

Brugsanvisning

Oprøring foretages med 0,27 – 0,35 liter rent, koldt vand pr. kg pulver, svarende til 5,4 – 7,0 liter pr. 20 kg pose afhængig af, om der skal arbejdes med produktet som vægklæber eller en letflydende gulvklæber
Alfix ProFix trækkes på underlaget med en tandspartel, først med den glatte side, derefter trækkes igennem med tandsiden. Fliserne presses/vrides på plads i den fugtige klæber, normalt inden for ca. 20 – 30 minutter. Ved mosaik kræves en kraftig fastbankning.
Kontrollér, at flisens bagside er dækket.
Ved fliser større end 60 x 60 cm trækkes klæber både på underlag og
flise, så bagsiden dækkes fuldstændig uden hulrum (Buttering-Floating metoden).
Ved udendørs anvendelse, f.eks. trapper og facader,
anvendes altid Buttering-Floating metoden.

Bemærk!
Visse storformatfliser og natursten kræver særlige forholdsregler.
Der må ikke tilsættes ekstra vand til klæber, som er begyndt at afbinde.
Vær opmærksom på, at højere blandevandstemperatur afkorter åben- og afbindingstiden.
Korrigering af fliser kan normalt foretages inden for ca. 20 minutter
efter montering, afhængig af underlagets og flisens sugeevne.
Eventuel gulvvarme skal være lukket.

Mærkning

LOKALIRRITERENDE.
MAL-kode: 00-4 (1993).

 
Alfix A/S
H.C. Ørsteds Vej 11-13
DK-6000 Kolding
alfix.com

09
Ydeevnedeklaration nr. 6 EN 12004:2007+A1:2012

Alfix ProFix
Cementbaseret fliseklæber med forbedret vedhæftning, deformation og åbentid.
Inden- og udendørs anvendelse.
Brandklasse NPD Farlige stoffer Se sikkerhedsdatablad på www.alfix.com
Vedhæftningsstyrke efter tørlagring ≥ 1,0 N/mm² Vedhæftningsstyrke efter varmelagring ≥ 1,0 N/mm²
Vedhæftningsstyrke efter vandlagring ≥ 1,0 N/mm² Vedhæftningsstyrke efter frost-tø lagring ≥ 1,0 N/mm²
Rengøring

Rester af Alfix ProFix på fliser og værktøj fjernes med vand inden afbinding.
Cementbaserede produkter hærder under vand, skyl derfor aldrig rester ud i kloaksystemet.

Afprøvninger
DS/EN 12004 - DS/EN 12002
Henvisninger

Vådrum - Vandtætning med Alfix
Produktinfo for:
· Alfix Grundrens
· Alfix Primer
· Alfix PlaneMixPrimer
Sikkerhedsdatablad
HMS-blad


I tvivlstilfælde, kontakt vores Service-tekniske afdeling.

Tekniske data
Arbejdstemperatur

+5°C - +30°C

Densitet

1,4 kg/liter oprørt med vand

Åbentid

20 - 30 minutter

Anvendelsestid

Ca. 4 timer ved +20°C

Gangbar/fugning

Efter 12 – 18 timer ved +20°C
Efter 24 – 48 timer ved +10°C

Fuldt belastbar Efter 7 døgn ved +20°C
Trækstyrke, beton 1,0 - 2,0 N/mm²
Klassificering -
DS/EN 12004 - DS/EN 12002
C2 E S1
Lagring

Min. 12 måneder i uåbnet emballage.

Antal per palle 40