Tilbud
ALFIX PLANEMIX 50 20KG

ALFIX PLANEMIX 50 20KG

153,26 DKK 209,95 DKK
(inkl. moms)

Model/Varenr.: 1600003
Lagerstatus: Varen leveres indenfor 3-4 hverdage - (Ordredeadline kl. 12)
stk.
PlaneMix 50

Selvudflydende gulvspartelmasse

• Til beton, eksisterende fliser og træ
• Til afretning og planering af undergulve
• Som topbelægning på lager- og industrigulve
• Til indendørs i tørre og våde rum
• Ideel ved renoveringsopgaver
• Hurtighærdende
• Velegnet til indstøbning af gulvvarme
• Til lagtykkelser fra 2 - 50 mm

Produkt

Gråt hurtighærdende, aluminatcementbaseret og kunststofforstærket tørpulver.
Kan udlægges manuelt eller med pumpe.

Forbrug

1,7 kg pr. m² pr. mm lagtykkelse
Til opretning/støbning tilsættes ca. 30 liter Leca Ø2-4 mm pr. 20 kg pulver.

Emballage

20 kg plastlaminerede papirposer.

Underlag

Undergulve af beton med max fugtighed på 95% RF. og sammenhængsstyrken skal være mindst 1 N/mm².
Keramiske fliser, terrazzo og træ.
For nærmere information kontakt vores Service-tekniske afdeling.

Forbehandling

Underlaget skal være bæredygtigt og rengjort for støv, fedt og overfladeslam.
Afrensning af fedt og sæberester foretages med Alfix Grundrens.
Overfladeslam afslibes og underlaget støvsuges.
Glatte overflader slibes/matteres.
Alle underlag primes med Alfix PlaneMixPrimer.
Rumtemperaturen bør ikke være lavere end +10º C.
Primeren skal være tør inden videre behandling.
Spartling bør udføres senest 24 timer efter påføring af PlaneMixPrimer.
Anvend selvklæbende skumlister som begrænsning ved døre, gulvafløb mv.
Spartelmassen må ikke få vedhæftning til vægge. Ved lagtykkelser større end ca. 5 mm monteres selvklæbende kantbånd.
Hvis afretning udføres i flere lag skal der primes før hvert nyt lag.

Brugsanvisning

Opblanding foretages med 3,2-3,6 liter rent, koldt vand pr. 20 kg pose.
Hæld vandet i en ren beholder, og drys pulveret i under kraftig omrøring til en klumpfri masse.
Anvend eventuelt blandekar med mixer til oprøring af flere poser ad gangen.
Blandetiden er ca. 2 minutter med boremaskine og blandekrog.
Alfix PlaneMix 50 hældes eller pumpes ud på undergulvet og fordeles med en glat eller tandet spartel.

Min. lagtykkelse på betonunderlag: 2 mm.
Min. lagtykkelse på træunderlag: 10 mm.
Min. lagtykkelse som topbelægning (tørre rum) eller ved efterfølgende epoxymaling: 5 mm.

Bemærk!
Der må ikke tilsættes yderligere vand til spartelmasse, som er begyndt at afbinde/hærde.
Vær opmærksom på, at højere blandevandstemperatur afkorter, og lavere temperatur forlænger anvendelsestiden.
Overdosering af vand vil medføre reduceret styrke og give slamdannelse.
Spartellag beskyttes mod træk, sol- og varmepåvirkning.
Anbrudt emballage lukkes tæt efter brug og bør anvendes snarest derefter.

Faldopbygning: Ved anvendelse til gulve med fald, reduceres vandmængden til ca. 3 liter/20 kg pulver.
Opretning/støbning: Med tilsætning af Leca Ø 2-4 mm opnås en letbearbejdelig støbemasse - LetMix - til lagtykkelser fra ca. 3-15 cm.
Se produktinfo for Tilbehør til Alfix Spartelmasse

Belægning
Før belægning skal den relative fugtighed kendes og være afstemt til den aktuelle belægningstype. Udtørring afhænger af bl.a. temperatur, fugtighed og ventilation samt af den underliggende konstruktion.
Vandtætning: I vådområder skal der altid udføres membran oven på afretningsmassen.
Fliselægning: 24 timer ved +20ºC.
Tætte belægninger: Retningsgivende tørretid 1-7 døgn afhængig af lagtykkelse
Mærkning

LOKALIRRITERENDE.
MAL-kode: 00-4 (1993).

Rengøring

Rester af Alfix PlaneMix 50 på værktøj mv. fjernes med vand inden afbinding. Cementbaserede produkter hærder under vand, skyl derfor aldrig eventuelle rester ud i kloaksystemet.

Afprøvninger
EMICODE test defineret af GEV, Gemeinschaft Emissionkontrollierte Verlegestoff.

Det Norske Veritas AS:
Annex A.1, item No. A.1/3.1 “Primary deck coverings”
Identification number: 0575
Henvisninger

Spartelmasser - Plane underlag med Alfix
Vådrum - Vandtætning med Alfix
Produktinfo for:
• Alfix Grundrens
• Alfix PlaneMixPrimer
• Tilbehør til Alfix Spartelmasse
Sikkerhedsdatablad

I tvivlstilfælde, kontakt vores Service-tekniske afdeling.

Tekniske data
Arbejdstemperatur

+10°C - +25°C

Densitet

2,1 kg/liter oprørt med vand

Flydeevne EN-12706

Ca. 125-135 mm

Anvendelsestid

Ca. 20-30 min. ved +20°C

Gangbar

Efter 3 timer ved +20°C

FliselægningEfter 24 timer ved +20°C
Fuldt belastbarEfter 7 døgn ved +20°C

Trykstyrke

40 - 50 N/mm²

Lagring

Min. 6 måneder i uåbnet emballage.