Hjemmelevering fra 59,- 1-3 dages levering på lagervarer Alt samlet til byggeriet Stort sortiment

Tilbud

Alfix Planemix 20 20Kg


195 DKK 330 DKK (inkl. moms)
Model/Varenr.: 1592860
Varen leveres indenfor 3-4 hverdage - (Ordredeadline kl. 12)
stk

Der går 42 stk. af dette produkt til en palle. I bliver faktureret for de paller der skal bruges.


PlaneMix 20

Selvnivellerende gulvspartelmasse

• Til beton, afretningslag og ikke sugende underlag
• Til finafretning og planering af undergulve
• Som topbelægning på lager- og industrigulve
• Indendørs anvendelse
• Til renovering og nybyggeri
• Gode flydeegenskaber i tynde lag
• Hurtigtørrende
• Velegnet til indstøbning af varmemåtter
• Til lagtykkelser fra 1 - 20 mm
Produkt

Gråt hurtighærdende, aluminatcementbaseret og kunststofforstærket pulver.
Kan udlægges manuelt eller med pumpe.

Forbrug

Ca. 1,6 kg/m² pr. mm lagtykkelse.

Emballage

20 kg plastlaminerede papirposer.

Underlag

Undergulve af beton med max. fugtighed på 95% RF og sammenhængsstyrken skal være mindst 1 N/mm².
Anhydrit med max 0,5% restfugt.
Keramiske fliser, terrazzo og træ.
For nærmere information, kontakt vores Service-tekniske afdeling.

Forbehandling

Underlaget skal være bæredygtigt og rengjort for støv, fedt og overfladeslam.
Afrensning af fedt og sæberester foretages med Alfix Grundrens.
Overfladeslam afslibes, og underlaget støvsuges.
Glatte overflader matteres.
Alle underlag primes med Alfix PlaneMixPrimer.
Rumtemperaturen bør ikke være lavere end +10º C.
Primeren skal være tør inden videre behandling.
Spartling bør udføres senest 24 timer efter påføring af PlaneMixPrimer.
Anvend selvklæbende skumlister som begrænsning ved døre, gulvafløb mv.
Spartelmassen må ikke få vedhæftning til vægge. Ved lagtykkelser større end ca. 5 mm monteres selvklæbende kantbånd.
Hvis afretning udføres i flere lag, skal der primes før hvert nyt lag.

Brugsanvisning

Opblanding foretages med 4 - 4,4 liter rent, koldt vand pr. 20 kg pose.
Hæld vandet i en ren beholder, og drys pulveret i under kraftig omrøring til en klumpfri masse. Anvend eventuelt blandekar med mixer til oprøring af flere poser ad gangen. Blandetiden er ca. 2 minutter med boremaskine og blandekrog. Alfix PlaneMix 20 hældes eller pumpes ud på undergulvet og fordeles med en glat eller tandet spartel.
Ved lagtykkelser større end 20 mm kan strækkes med ovntørret kvartsand.
I tvivlstilfælde, kontakt vores Service-tekniske afdeling.

Min. lagtykkelse på betonunderlag: 1 mm.
Min. lagtykkelse ved belastning med kontorstol: 2 mm.
Min. lagtykkelse på træunderlag: 10 mm
Min. lagtykkelse som topbelægning: 5 mm (tørre rum).

Bemærk!
Der må ikke tilsættes yderligere vand til spartelmasse, som er begyndt at afbinde/hærde.
Vær opmærksom på, at højere blandevandstemperatur afkorter, og lavere temperatur forlænger anvendelsestiden.
Overdosering af vand vil medføre reduceret styrke og give slamdannelse.
Spartellag beskyttes mod træk, sol- og varmepåvirkning.
Anbrudt emballage lukkes tæt efter brug og bør anvendes snarest derefter.

Belægning
Før belægning skal den relative fugtighed kendes og være afstemt til den aktuelle belægningstype. Udtørring afhænger af bl.a. temperatur, fugtighed og ventilation samt af den underliggende konstruktion.

Fliselægning:
12 timer ved +20°C.
Vandtætning: 24 timer ved +20°C.
Tætte belægninger: Retningsgivende tørretid ca. 24 timer for 3 mm spartellag for opnåelse af 85% RF.
Mærkning

LOKALIRRITERENDE.
MAL-kode: 00-4 (1993).

Rengøring

Rester af Alfix PlaneMix 20 på værktøj mv. fjernes med vand inden afbinding. Cementbaserede produkter hærder under vand, skyl derfor aldrig eventuelle rester ud i kloaksystemet.

Afprøvninger
EMICODE test defineret af GEV, Gemeinschaft Emissionkontrollierte Verlegestoff.
Henvisninger

Spartelmasser - Plane underlag med Alfix
Vådrum - Vandtætning med Alfix
Produktinfo for:
• Alfix Grundrens
• Alfix PlaneMixPrimer
Sikkerhedsdatablad
I tvivlstilfælde, kontakt vores Service-tekniske afdeling.

Tekniske data
Arbejdstemperatur

+10°C - +25°C

Densitet

2,1 kg/ltr. oprørt med vand

Flydeevne EN-12706

Ca. 145-155 mm

Anvendelsestid

Ca. 50 min. ved +20°C

Gangbar

Efter 2-3 timer ved +20°C

FliselægningFra 12 timer ved +20°C
Fuldt belastbarEfter 7 døgn ved +20°C

Trykstyrke

35 - 55 N/mm²

Lagring

Min. 6 mdr. i uåbnet emballage.

Antal per palle 42