Hjemmelevering fra 59,- 1-3 dages levering på lagervarer Alt samlet til byggeriet Stort sortiment

Tilbud

Alfix 2K Tætningsmasse Grå - 10 Kg


680 DKK 780 DKK (inkl. moms)
Model/Varenr.: 1321244
Varen leveres indenfor 3-4 hverdage - (Ordredeadline kl. 12)
stk

2K Tætningsmasse - 10 kg

Til vandtætning af underlag inden montering af fliser.
ETA godkendt i.h.t. Etag 022

Inden- og udendørs anvendelse
• Revneoverbyggende
• Godkendt til vådrum
• Bassiner indtil 15 m vanddybde
• Velegnet til kældervægge, balkoner og terrasser
• Hurtigtørrende
• Smidig og let bearbejdelig
• Godkendt til radonsikring

Produkt
Alfix 2K Tætningsmasse består af 2 komponenter:
- Alfix 2K Binder, polymerdispersion
- Alfix Quick Cement

Leveres i standard grå.
Forbrug
Ca. 1,2 - 1,5 kg/m² pr. mm tørfilmlagtykkelse.
Emballage
10 kg plastspande.
Underlag
Puds, 2 døgn.
Beton, 14 døgn, max. 90% RF.
Letklinkerbeton, max. fugtindhold 8%.
Porebeton.
Afretningslag, min. 2 døgn.
Eksisterende fliser og terrazzo.
Krydsfiner (kun gulv), fugtindhold 7-12%.
Gipspuds, vådrumsgips-, fibergips- og kalciumsilikatplader og Glasroc Hydro.
Vådrumsplader af cement, som f.eks. Aquapanel, Powerpanel H2O, Hydropanel, Ivarit UniCo og Internit VR.
Polystyrenplader med cementfiberarmeret overflade som f. eks. Wediboard, Jackoboard og Luxplader.
Forbehandling
Underlaget skal være overflade- eller hvidtørt, bæredygtigt og rengjort for støv, fedt og cementslam samt fri for gennemgående revner, udblomstringer og forskallingsolie.

Sugende overflader, puds, murværk, porebeton, beton, letklinkerbeton, betonafretningslag samt vådrumsplader af cement og polystyren primes med Alfix VådrumsPrimer fortyndet med vand i forholdet 1:1.

Vådrumsgipsplader, fibergipsplader primes 2 gange med Alfix VådrumsPrimer ufortyndet.

Kalciumsilikatplader primes 2 gange med Alfix VådrumsPrimer. Første gang fortyndet med vand i forholdet 1:3. Anden gang ufortyndet.
OBS: Hvis kalciumsilikatpladerne er opsat med bagvedliggende plastfolie primes kun én gang, fortyndet med vand i forholdet 1:3

Krydsfiner (kun gulv) primes 2 gange med Alfix VådrumsPrimer. Første gang fortyndet med vand i forholdet 1:3. Anden gang ufortyndet.
Andre godkendte vådrumsplader: Kontakt vores Service-tekniske afdeling.

Eksisterende flisebeklædninger og terrazzo rengøres med Alfix Grundrens.
Overfladen er herefter klar til påføring af Alfix 2K Tætningsmasse.
Forseglinger
Til forsegling omkring gulvafløb anvendes selvklæbende Alfix Afløbsmanchet. Husk at fjerne eventuel klemring.

I overgang mellem væg og gulv, hjørnesamlinger og omkring installationer monteres selvklæbende Alfix Seal-Strip tætningsbånd.
Alternativt til Alfix Seal-Strip tætningsbånd kan anvendes Alfix Armeringsvæv. Montering af Alfix Armeringsvæv foretages med Alfix 2K Tætningsmasse.

Til overbygning af revner og forstærkning af samlinger anvendes Alfix Armeringsvæv. Montering af Alfix Armeringsvæv foretages med Alfix 2K Tætningsmasse.
Brugsanvisning
Alfix 2K Binder og Alfix Quick Cement blandes med rørekrog på boremaskine til en glat blanding uden klumper. Ved oprøringen drysses cementen i binderen.
Forarbejdningstid: Ca. 2-3 timer.
Tætningsmassen påføres underlaget som et heldækkende porefrit spartellag.
I vådrum skal forbruget være 1,2-1,5 kg/m².
I bassiner og på kældervægge anvendes ca. 2,5 kg/m².
Arbejdet udføres bedst med spartel i 2-3 omgange. Første påføring som et tyndt, porefyldende lag. Ved efterfølgende påføring benyttes en 4 x 4 mm tandspartel. Overfladen glittes herefter med spartelens glatte side.
I vådrum smøres tætningsmassen helt ind over armeringsvæv, Seal-Strip tætningsbånd og afløbsmanchet.
I bassiner anvendes kun Alfix 2K Tætningsmasse i standard grå og Alfix Tætningsbånd/Alfix Armeringsvæv, som oversmøres med tætningsmasse.
Tørretid efter første lag:½ - 1 time.
Tørretid efterfølgende lag: Ca. 6 timer.
Ved lave temperaturer eller høj luftfugtighed er tørretiden max. 24 timer.

Bemærk:
Materialer og underlag bør have samme temperatur. Under arbejdet må tætningsmassen ikke udsættes for kraftig varme eller træk.
Større lagtykkelser end 2 mm medfører risiko for revnedannelse.
Mærkning
2K Binder: Ikke mærkningspligtig i henhold til Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.
MAL-kode: 00-1 (1993).
Quick Cement: LOKALIRRITERENDE.
MAL-kode: 00-4 (1993).
MAL-kode, brugsklar blanding: 00-4 (1993)
 

Vedhæftningsstyrke efter tørlagring≥ 0,5 N/mm²Vedhæftningsstyrke efter vandlagring≥ 0,5 N/mm²
Vedhæftningsstyrke efter varmelagring≥ 0,5 N/mm²Vedhæftningsstyrke efter lagring i kalkvand ≥ 0,5 N/mm²
Vedhæftningsstyrke efter frost-tø lagring≥ 0,5 N/mm² Vandtæthed Tæt, ≤ 20 g vægtforøgelse
Vedhæftningsstyrke efter lagring i klorvand≥ 0,5 N/mm² Revneoverbygning ved normaltemperatur ≥ 0,75 mm
Revneoverbygning ved lav temperatur -5 °C≥ 0,75 mm Farlige stoffer Se sikkerhedsdatablad på www.alfix.com
Rengøring
Værktøjet rengøres med vand inden hærdning/tørring.
Indtørret tætningsmasse fjernes mekanisk.
Flisemontering
Montering af fliser udføres med Alfix LetFix, Alfix LetFix Universal, Alfix ProFix eller Alfix CombiFix, afhængig af underlag og flise.
Afprøvninger
ETAG 022 del 1 og 2.
Alfix 2K Tætningsmasse i standard grå opfylder endvidere krav til anvendelse i bassiner ift. de tyske prøvningsretningslinjer:
”Testprincipper for meddelelse af et generelt prøvningscertifikat fra byggemyndighederne for tætningsmaterialer i kombination med fliser og pladebelægninger – del 1: Komposit-tætningssystemer til flydende udlægning.“ Udgave februar 2008.
Henvisninger
Vådrum - Vandtætning med Alfix
Vådrum – Forsegling ved gulvafløb
Produktinfo for:
• Alfix VådrumsPrimer
• Alfix Grundrens
• Alfix Letfix Universal
• Alfix LetFix
• Alfix CombiFix
• Alfix ProFix
• Tilbehør til Alfix Tætningssystem

Sikkerhedsdatablad-binderdel
Sikkerhedsdatablad-cementdel

I tvivlstilfælde, kontakt vores Service-tekniske afdeling.
Tekniske data
Arbejdstemperatur+10°C - +30°C
Densitet1,2 - 1,3 kg/liter
AnvendelsestidCa. 2 timer
TørretidFørste lag: Ca. 1 time ved +20°C.
Andet lag: Ca. 6 timer
FlisemonteringNormalt efter ca. 6 timer efter påføring af sidste lag.
Hærdetid 14 døgn ved +20°C
Trækstyrke, beton0,8 - 1,2 N/mm²
Temperaturbestandighed +60°C
LagringMin. 6 måneder i uåbnet emballage
Binder opbevares frostfrit